این محصول یکی از کاملترین محصولات ما می باشد. عکس های اصلی کتاب تا حدودی رنگی شده اند و روخوانی مثال ها انسانی و از روی فایل های صوتی کتاب اصلی ساخته شده اند تا شما با عمق معنی اصطلاح گفته شده ارتباط برقرار کنید و معنی آنرا درک کنید. کلیه جملات و اصطلاحات را نیز برای شما ترجمه کرده ایم. در تمرین ها شما معنی اصطلاح و عکس مربوطه را می بینید و آنرا باید حدس بزنید. امیدواریم با اصطلاحات آشنا شوید تا وقتی آنها را در فیلم و یا کتاب می بینید درک کنید.