* آيا به دنبال روشي مطمئن و تضمين شده براي موفقيت در آزمون هايي نظير GRE, TOEFL, IELTS و آزمونهاي فوق ليسانس و دکترا هستيد ؟
* آيا قصد شرکت در آزمون GRE را داريد و زمان کمي برايتان باقي مانده است؟ آيا از حجم و دشواري لغات شگفت زده ايد؟ لطفا نا اميد نباشيد. فقط امتحان کنيد.
* آيا در يادگيري زبان مشکل داريد و هميشه بدنبال راه حلي ساده و کاربردي هستيد؟
* آيا کار با فلش کارت يادگيري را براي شما تسهيل مي کند؟
* آيا يادگيري زبان برايتان خسته کننده مي شود؟
* آيا مي خواهيد تلفظ انساني لغات را به درستي ياد بگيريد ؟
* آيا دوست داريد از روي مثالهاي کتاب روخواني شود ؟
* آيا براي فهم بهتر لغات و بخاطر سپردن آنها به تصوير نياز داريد؟
* براي يادگيري انگليسي به لهجه American نياز داريد يا British؟
* آيا بدنبال ترجمه صحيح لغات مي گرديد؟
* آيا دوست داريد لغت هاي جديد و لغت هايي که قبلا ياد گرفته ايد را با رنگي متفاوت ببينيد؟
* آيا دوست داريد يک اِنتري از ديکشنري در کارت خود داشته باشيد تا معناي لغت را بهتر درک کنيد و همچنين لغات مترادف و متضاد را به همراه تلفظ انساني ياد بگيريد؟
* آيا دوست داريد وضعيت پيشرفت خود را در نمودار مشاهده کنيد؟
* آيا به يک Widget براي يادآوري مرور لغات نياز داريد ؟
* آيا نياز داريد با لمس لغاتي که نمي دانيد ترجمه و تلفظ آنها را ياد بگيريد؟

به جاي درستي آمده ايد !!!

محصول ما را خريداري کنيد و يادگيري زبان را به شيوه اي کاربردي و شاد تجربه کنيد.

اين برنامه شامل لغات کتاب 1100 لغتي که بايد بدانيد به صورت تصويري و صوتي با لهجه آمريکايي مي باشد.