در این مجموعه تمام لغات انتهای کتاب را که شامل تمام لغات متن کتاب و تمرین ها می باشد را برای شما جمع آوری کرده ایم.ما سعی داشته ایم معنی ای را که در متن کتاب استفاده شده است را برای شما همراه با عکس مرتبط بیاوریم تا معنی مورد نظر را درست یاد بگیرید. برای یادگیری بیشتر معنی دیکشنری هم آورده شده است. در صورت استقبال کاربران جملات مثال همراه با روخوانی و کارتهای تمرین هم به این مجموعه اضافه خواهد شد. این مجموعه را به تمام دانش آموزان و کنکوری ها توصیه می کنیم.