مجموعه 500 فلش کارت کپلن برای GRE از شهرت بالایی برخوردار است.این مجموعه شامل لغات مهم و کلیدی ای می باشد که برای آزمون GRE فوق العاده ضروری هستند. اگر آزمون GRE دارید حتی اگر وقت کافی ندارید و حتی اگر کتاب های دیگر مثل 1100 و 601 را مطالعه کرده اید به شما توصیه می کنیم حتماً این مجموعه را مطالعه کنید. برای تمام لغات فلش کارت تمرین ارائه شده تا دیکته لغات را نیز یاد بگیرید.
موفق باشید.