کتاب دیکشنری تصویری آکسفورد بسیار مشهور است. این کتاب از سطح مبتدی آغاز می کند و پله پله شما را با زبان فرانسوی آشنا می کند. اگر قصد آغاز یا توسعه زبان، موفقیت در آزمون های زبان و یا سفر/مهاجرت دارید می تونید روی این کتاب حساب کنید. سبک این کتاب همراه با فلش کارتهایی که ما برای شما تهیه کرده ایم ترکیبی شگفت انگیز را به وجود آورده که حتی اگر شما تمایل به یادگیری هم ندارید به صورت نا خودآگاه یاد خواهید گرفت. فصل های کتاب:

 
1.Everyday Language

2.People

3.Housing

4.Food

5.Clothing

6.Health

7.Community

8.Transportation

9.Work

10.Areas of Study

11.Plants and Animals

12.Recreation