این دیشکنری تصویری در ایران ناشناخته است!  دیکشنری ویژوال(مصور) DK یکی از بهترین دیکشنری های تصویری است که می توانید از آن استفاده کنید. این کتاب دارای عکسهای بسیار بسیار با کیفیت بوده و بازه لغوی آن سطح بالاتری نسبت به دیکشنری تصویری آکسفورد و Wordb By Word لانگمن دارد. امیدواریم این محصول که در 3 زبان برای شما محیا شده و زمان بسیار زیادی برای تهیه آن صرف شده است برای شما مفید واقع شود. فصول این کتاب :

1.People
2.Appearance
3.Health
4.Home
5.Services
6.Shopping
7.Food
8.Eating out
9.Study
10.Work
11.Transportation
12.Sports
13.Leisure
14.Environment
15.Reference